حضور پایانه صادراتی محصولات کشاورزی زنجان در نمایشگاه بین المللی صادرات به روسیه