پایانه صادراتی استان زنجان

بزرگترین پایانه صادراتی شمالغرب کشور

دربارۀ شرکت سروش رفاه پارسیان

شرکت سروش رفاه پارسیان در سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال 1385 مجوز مرکز پشتیبانی میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی استان زنجان را از کمیسیون تنظیم بازار استان اخذ نمود و بعنوان بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شمالغرب کشور را در کنار میدان میوه و تره بار جدید شهر زنجان احداث و بهره‌برداری نموده است.

صادرات و معرفی محصول با کیفیت ایرانی در سطح بین المللی و همینطور تسهیل توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش بخش اقتصاد کشاورزی از اهداف بنیادین این مجموعه عظیم می باشد که اهداف ارزشمندی را دنبال می نماید. 

بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور

سروش-رفاه-پارسیان-زنجان-4

آخرین رویدادها

محصولات پایانه صادراتی استان زنجان

هدف ما سرعت کیفیت سلامت است