تقدیر رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان از مدیرعامل پایانه صادراتی استان زنجان