بازدید مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان از پایانه صادراتی استان زنجان