ایستگاه آتش نشانی میدان جدید میوه و تره بار زنجان به بهره برداری رسید