مرکز نوآوری

آپیک؛ خانه کشاورزان جوان

اولین مرکز نوآوری تخصصی هاب صادراتی و کشاورزی شمالغرب، فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی که بطور دقیق بر فرآیند فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات از نحوه برداشت تا انبارمانی، بسته بندی و صادرات، بوده که در این مجموعه افتتاح شده است. وجود چنین مرکزی می تواند موجب توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش کشاورزی شده و جوانان با انگیزه را حمایت و پشتیبانی نموده و باعث آشتی بخش علمی و فناوری با حوزه کشاورزی گردد.

اهداف آپیک

مرکز نوآوری هاب صادراتی کشاورزی شمالغرب کشور می تواند با حضور خود در عرصه مهم زنجیره غذایی، نقش بسزایی داشته باشد و با برگزاری رویدادهای تخصصی و استقرار شرکت های دانش بنیان، این امر را محقق نموده، در این مرکز نوآوری هدف از برگزاری رویدادها، کمک به استارت آپ ها با تمام امکانات به صورت فیزیکی و عملی می باشد؛ چرا که تیم ها با برگزاری رویدادهای عملی، رشد کرده و به شرکت های دانش بنیان تبدیل شوند؛ مرکز نوآوری به صورت تمام وقت و با تمام توان از این تیم ها و شرکت های متقاضی حمایت می کند. هر ایده که در زمینه کشاورزی، بسته بندی، بازاریابی و فروش محصولات باشد، می تواند در این مرکز استقرار پیدا کند و از حمایت های پارک علم و فناوری استان زنجان در پایانه صادراتی بهره مند شود.

تفاهم نامه همکاری بین مرکز نوآوری هاب صادراتی کشاورزی شمالغرب کشور و پارک علم و فناوری استان زنجان به منظور حمایت علمی، پژوهشی و فناوری در زمینه های برگزاری رویداد، استقرار شرکت های دانش بنیان و استفاده این شرکت ها از خدمات پارک من جمله معافیت های مالیاتی و ارائه تسهیلات از منابع پارکی و استانی و برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه کشاورزی امضا و طبق ضوابط قانونی فعالیت می نماید.