آزمایشگاه و استاندارد

زیر ساخت های آزمایشگاه تحقیق و توسعه R&D

زیر ساخت های آزمایشگاه تحقیق و توسعه R&D

  1. کنترل کیفی محصولات حین تولید و کلیه ی کنترل های مربوط به لوازم بسته بندی بر اساس دستورالعمل های مراجع معتبر
  2. کنترل شرایط محیطی و میکروبی بخش های تولید
  3. نگهداری و بسته بندی کنترل شده با موازین بهداشتی و استاندارد محصولات کشاورزی
  4. ارائه راهکارهای جدید برای مراحل بعد از برداشت محصولات کشاورزی برای ماندگاری بیشتر

نقش آزمایشگاه قبل از خرید محصول

 

واحد بازرگانی قبل از تهیه و بسته بندی محصول مورد نیاز، نمونه های تولید کنندگان مختلف را برای ارزیابی کیفیت به آزمایشگاه کنترل کیفیت و تعیین ماهیت ارسال می کند. پس از انجام آزمایشات مربوطه و تایید نمونه واحد بازرگانی اقدام به خرید محموله نموده و پس از انتقال محموله به شرکت، کارکنان آزمایشگاه کنترل کیفیت براساس دستورالعمل معتبر از محموله، نمونه برداری نموده و پس از تأیید کیفیت محموله، انبار و یا سردخانه برای شرایط نگهداری محصول، برنامه ریزی می نمایند.     

پایانه صادراتی سروش رفاه پارسیان به جهت صادرات و واردات محصولات کشاورزی با توجه به بهره گیری از فضای مناسب، تجهیزات پیشرفته و مجهز با پرسنل متخصص و کارآزموده، موفق به اخذ پروانه بهره برداری مجاز در سال 96  از اداره استاندارد گردیده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از متخصصان مستقر در پارک علم و فناوری و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، در حال فعالیت در کانون اصلی میدان میوه و تره بار و پایانه صادراتی در حال فعالیت می باشد.