دربارۀ شرکت سروش رفاه پارسیان بیشتر بدانید

شرکت سروش رفاه پارسیان در سال 1383 تاسیس و رویکرد تکمیل زنجیره ارزش بخش اقتصادی کشاورزی در سال 87 با اخذ مجوز مرکز پشتیبانی میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی استان زنجان از کمیسیون تنظیم بازار استان احداث آنرا آغاز نمود. 

شرکت سروش رفاه پارسیان بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شمالغرب کشور را به بهره برداری رسانید. صادرات و معرفی محصول با کیفیت ایرانی در سطح جهانی و همین طور تسهیل توزیع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از اهداف بنیادین این مجموعه می باشد.

بزرگترین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شمالغرب کشور

محصولات پایانه صادراتی سروش رفاه پارسیان

Meat

محصولات پروتئینی

farm

محصولات باغی

Fruits & Veg

صیفی و سبزیجات

هدف ما سرعت کیفیت سلامت است