گزارش تصویری بازدید سرکنسول ایران در ترکیه از پایانه صادراتی استان زنجان