نمازخانه میدان میوه و تره بار جدید زنجان و پایانه صادراتی استان زنجان افتتاح شد