مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار