دیدار مدیرعامل پایانه صادراتی استان زنجان با نماینده تام‌الاختیار وزارت امور خارجه