حضور دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در پایانه صادراتی استان زنجان