بازدید نیما قاضی هم‌بنیانگذار علی‌بابا از پایانه صادراتی استان زنجان